Revize tlakových zařízení

Tlakové nádoby stabilní, parní a horkovodní kotle

Vzdušník - tlaková nádoba stabilní

Jednou z hlavních povinností provozovatele tlakových zařízení je zajistit provádění revizí. Tato povinnost vyplývá z vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Účelem revizí a zkoušek je zjištění technického stavu a způsobu provozování zařízení. V případě zjištění závad revidovaného zařízení by měl provozovatel zajistit jejich odstranění odbornou firmou. Cílem revizí je především bezpečný a spolehlivý provoz zařízení.U tlakových zařízení musí být prováděny tyto revize a zkoušky:

 • výchozí revize
 • provozní revize
 • vnitřní revize
 • zkouška těsnosti
 • tlaková zkouška

 Nabídka činností

 • stavební a první tlakové zkoušky nových nebo rekonstruovaných tlakových nádob stabilních,
 • stavební a první tlakové zkoušky nových nebo rekonstruovaných parních a horkovodních kotlů 1. až 4. třídy,
 • revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních NA a NB dle ČSN 690012,
 • revize a zkoušky provozovaných parních a horkovodních kotlů (PK, HK) 1 až 4. třídy dle ČSN 070710,
 • odborné prohlídky nízkotlakých kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.,
 • školení obsluh TNS, PK, HK,
 • konzultace, poradenská a odborná činnost,
 • sestavení plánu revizí a zkoušek včetně hlídání termínů a automatického provádění potřebných revizí, zkoušek a kontrol,
 • vypracování provozních řádů.

Oprávnění naší společnosti naleznete zde.

TOPlist